Test

 

 

OM SANNMATT

SannMatt är ett familjeägt bolag som grundades 1988 och bedriver investerings­verksamhet, kapitalförvaltning samt finansiell rådgivning.

Investeringsverksamheten består av långsiktiga innehav i hel- eller delägda dotter- och intressebolag. Gemensamt för samtliga investeringar är att SannMatt kan tillföra såväl kapital som kompetens och spela en aktiv roll.

Kapitalförvaltningen består dels av investeringar i tidsbegränsade projekt dels av investeringar i noterade och onoterade värdepapper eller fonder.

Det viktiga när det gäller investeringar och kapitalförvaltning är en långsiktighet samt en fokusering på kontrollerad risk snarare än maximerad avkastning.

Bolaget ägs till lika delar av Johan Björklund och Elisabet Forsgren.

 

INVESTERINGAR

Blue Lavender

Blue Lavender (ägarandel 100 %) säljer interiör, present och mode av hög kvalitet. Bolaget grundades 2010 och har butik i Täby Centrum. Se vidare: www.bluelavender.se

Turako

Turako AB (ägarandel 22 %) utvecklar, nyproducerar, äger och förvaltar grundskolor och förskolefastigheter. Se vidare: www.turako.se

FB Bostad

FB Bostad AB (ägarandel 50 %) bedriver kundfokuserad och kostnadseffektiv bostadsutveckling. Se vidare: www.fbbostad.se

Östhus Bostads AB

Östhus Bostads AB (ägarandel 27 %) investerar i fastighetsrelaterade projekt.

Svensk Bostadspartner AB

Svensk Bostadspartner AB, med fonden SBP Kredit, (ägarandel direkt och indirekt 38 % av rösterna och 20 % av kapitalet)finansierar byggnation av bostäder och andra fastigheter i Sverige. Läs vidare: www.sbpkredit.se

 

KAPITALFÖRVALTNING

SannMatt investerar i tidsbegränsade projekt där vi kan tillföra såväl kapital som kompetens och spela en aktiv roll. Detta innebär även att SannMatt normalt är stor ägare i de projekt där vi investerar.

Många av våra projekt är fastighetsrelaterade vilket passar väl in på såväl våra investeringskriterier som våra värderingar. Ofta drivs dessa projekt inom ramen för något av våra investeringsbolag.

Övrig kapitalförvaltning består av aktier, obligationer och fonder.

Brf Sjöhuset Marinstaden

Utveckling av 48 sjönära lägenheter i Marinstaden, Nacka. Projektet genomförs i samarbete med Gillesvik Fastigheter AB. Byggstart skedde i augusti 2016. Inflyttning ägde rum i mars 2018.

Internationella Engelska Skolan, Värmdö

Skola i Charlottendal, Värmdö, för ca 600 barn i klasserna F – 9. Projektet genomfördes av Turako med skolstart i augusti 2021.

Brf Önskemålet, Jönköping

Brf Önskemålet, Jönköping

Utveckling av 88 hyreslägenheter i Råslätt, Jönköping. Projektet genomförs av FB Bostad med beräknad inflyttning i augusti 2022.

 

I SAMHÄLLET

En del av vår värdegrund är att i det lilla kunna tillföra något i det samhälle där vi lever. Vi gör det på flera olika sätt. I vår investerings­verksamhet bygger vi bostäder med ett starkt fokus på pris­värd­het och skapar för­skolor och grund­skolor av god kvalitet.

Stadsmissionen

SannMatt är huvud­partner till Stock­holms Stads­mission (www.stads­missionen.se). Den håll­bara bostaden är ett bostads­lösnings­projekt där Stockholms Stads­mission till­sammans med sama­rbets­partners etablerar modeller för att öka till­gång till ordinarie bostads­marknad för människor i strukt­urell hem­löshet. Sannmatt bidrar i projektet med kun­skap och kapital.

Good To Great

Vi stödjer även Good To Great, en tennis­akademi med syfte att utveckla nästa generations topp­spelare. Läs vidare: www.goodtogreatworld.com

FINANSIELL INFORMATION

Årsredovisning för räkenskapsår:

200701-210630
190701-200630

KONTAKT

SannMatt AB
Svärdvägen 5
SE-182 33 Danderyd

Orgnr: 556328-1749
Email: info@sannmatt.com